Prostovoljno gasilsko društvo Izola
Lahko nam pomagate tudi vi

Lahko nam pomagate tudi vi

Donacija

Za pravne osebe – namenite nam donacijo

O donacijah govorimo takrat, ko podjetje podari denarna sredstva določeni organizaciji, brez proti usluge. Kljub temu, da donacije niso davčno priznan odhodek, pa lahko donator izkoristi olajšavo za donacije (59. člen ZDDPO-2). Donator lahko uveljavi olajšavo v višini 0,3 % obdavčljivega prihodka v posameznem davčnem letu, oz. največ v višini davčne osnove, tudi če donacijo nameni za splošno koristne namene, torej na primer za delovanje prostovoljnega gasilstva.

Poleg olajšave v višini 0,3 % obdavčljivega prihodka lahko donator izkoristi še dodatno olajšavo v višini 0,2 % obdavčljivega prihodka. To velja izjemoma, npr. v primeru, če donacijo izplača v denarju ali v naravi prostovoljnim društvom, ki so ustanovljena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in delujejo v javnem interesu.

Za vašo odločitev, namenitev donacije našemu društvu, se vam iskreno zahvaljujemo!

Vašo donacijo lahko nakažete na naš poslovni račun številka: SI56 SI56 1010 0002 9205 434, odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d

Dohodnina

Za fizične osebe – donirajte nam del dohodnine

V Zakonu o dohodnini je opredeljena namenitev dela dohodnine za donacije , ki bi ga od vas sicer vzela država. Zavezanci lahko namenite del svoje dohodnine (do 1,0%) tudi našemu gasilskemu društvu PGD IZOLA.

Izkoristite možnost in namenite 1,0% svoje dohodnine nam, gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Izola in z Vašo pomočjo bomo lahko še bolje skrbeli za vašo varnost, vseh Izolanov.

Donacija NE vpliva na višino vaše dohodnine (nobenih dodatnih stroškov) in v primeru, da se NE boste odločili komu jo boste namenili, bo ostala v proračunu Republike Slovenije.

Obrazec – ZAHTEVO izpolnite s klikom na – Ogled obrazca.