Prostovoljno gasilsko društvo Izola
Nevarnost utopitve

Nevarnost utopitve

Splošni napotki za varno kopanje

Voda je lahko vir zabave, sprostitve in rekreacije, vendar se moramo hkrati zavedati, da je lahko tudi zelo nevarna, zato njene moči nikakor ne smemo podcenjevati. S poznavanjem in upoštevanjem osnovnih pravil in napotkov za varno kopanje lahko možnost za nastanek utopitve zelo zmanjšamo oziroma preprečimo. 

 • Ne hodimo v vodo, če se počutimo slabo, s polnim ali praznim želodcem ter pod vplivom alkohola.
 • Če je telo pregreto, se pred kopanjem primerno ohladimo. Premrzla voda lahko povzroči krč.
 • Nikoli ne skačemo v kalno ali preplitvo vodo, pred skokom vedno preverimo globino.
Picture
 • Ne precenjujmo svojih sposobnosti in plavalnega znanja!
 • Otrok nikoli ne puščajmo brez nadzora!
 • Nikoli ne plavamo sami oziroma brez nadzora, zlasti ne na daljših razdaljah.
 • Upoštevamo vremenske razmere.
 • Ob nevihti je kopanje nevarno, zato čim prej odidemo iz vode.
Picture

Na bazenih in urejenih naravnih kopališčih

 • Spoštujemo kopališki red in navodila reševalcev iz vode.
Picture
 • Upoštevamo oznake z opozorili za kopalce.
 • Nikoli ne plavamo zunaj označenega kopališča.
 • Če plavamo v zelo valoviti vodi, poiščemo varno mesto izstopa.
 • Pazimo na čolne in druga plovila.

Na jezerih, rekah, ribnikih in drugih neurejenih kopališčih

 • Nikoli ne plavamo v vodnih zbiralnikih, zraven črpališč in drugih nevarnih mest.
 • Izogibamo se nenadnim zavojem ter hitrim prehodom v nepregledna in nevarna mesta.
 • Izogibamo se močnim tokovom ali vodnim vrtincem.
 • Pazimo na spolzke bregove.

Pri čolnarjenju in ribolovu

 • Bodimo pozorni na nenadne spremembe vremena in plimovanja.
 • Bodimo primerno opremljeni – vedno imejmo pri sebi rešilni jopič in povejmo, kam smo namenjeni.
 • Izogibamo se nevarnim predelom, kot so npr. brzice, slapovi, morski tokovi, spolzke skale porasle z mahom ipd.
Picture

Na zabavah in v bližini vodnih površin

 • Zavarujmo in primerno označimo vodne površine.
 • Na nevarna mesta namestimo reševalno opremo.
 • Otroke in starejše neplavalce opozorimo na nevarnost padca v vodo.
Picture
 • Otrok nikoli ne puščajmo brez nadzora!

Kako ukrepamo, če se znajdemo v težavah

 • Če nas zgrabi krč, iztegnemo in sprostimo mišico.
 • Ne odzivamo se panično, ostanem mirni in razsodni.
Picture
 • Mahamo z roko in kličemo na pomoč.
 • Če hodimo po zaledeneli vodni površini in se vdre, razpremo roke in pokličemo na pomoč. Ostanemo mirni in zbrani. Ponesrečencu se približamo leže in mu skušamo podati palico, kos obleke ipd., za kar se bo lahko prijel.
Picture
 • Če opazimo, da se nekdo utaplja, mu pomagamo po svojih močeh in sposobnostih. Če ocenimo, da bi pri tem ogrozili lastno varnost ali varnost drugih, takoj pokličemo številko 112.
 • Nikoli ne kličemo pomoči, če jo zares ne potrebujemo in vedno pomagamo drugim, če so v težavah.

Vir: URSZR