Prostovoljno gasilsko društvo Izola
Gradnja novega gasilskega doma

Gradnja novega gasilskega doma

👷‍♂️DECEMBER 2021 -FEBRUAR 2022🏗– Pričetek zemeljskih del (izkop gradbene jame, prestavitev vodovodne cevi, izdelava tampona za temelje in ploščo, izdelava pod betona) Vezanje armature za temelje in temeljno ploščo, izdelava komunalne ureditve (vodovod, kanalizacija, elektrika)- Betoniranje temeljev – Betoniranje temeljne plošč