Prostovoljno gasilsko društvo Izola
Kako postopati v primeru požara

Kako postopati v primeru požara

V primeru požara

V bivalnih prostorih preživimo največ časa in možnosti, da bi zaradi neprevidnosti, malomarnosti ali nestrokovnega ravnanja povzročili požar, na nas prežijo na vsakem koraku.

V zadnjih letih število požarov v objektih nenehno narašča. Največ jih nastane zaradi malomarnosti, še zlasti pa zaradi:

 • neprevidnega kajenja in odmetavanja cigaretnih ogorkov,
 • vžigov vnetljivih tekočin, plinov in hlapov,
 • kuhanja in neprevidnega dela z odprtim ognjem,
 • otroške igre z ognjem,
 • okvar in nepravilnega delovanja električnih in grelnih naprav,
 • samovžiga saj v dimnikih,
 • strele ipd.Kako ravnamo, da ne bi prišlo do požara v objektu ali stanovanjskem prostoru

 • Poskrbimo za urejenost bivalnih prostorov, predvsem stopnišč, kleti in podstrešij.
Picture
 • Redno in skrbno čistimo kamine, odprta kurišča, peči centralnih kurjav in dimnike.
 • Poškodovane kable in vtičnice zamenjajmo z novimi.
 • Vzdrževanje in popravila električnih in plinskih napeljav prepustimo usposobljenim strokovnjakom.
 • Plinske naprave in jeklenke primerno skladiščimo, nikoli v prostorih pod nivojem zemlje, v spalnicah ali na mestih, kjer temperatura lahko preseže 40oC.
Picture
 • Požarno in eksplozijsko nevarne snovi kot so lepila, čistila, razredčila, laki ipd. hranimo na varnih krajih, daleč od vira toplote in nedostopne otrokom.
Picture
 • Sveč, petrolejk in raznih naprav, ki oddajajo toploto kot so likalniki, peči, kaloriferji ipd. nikoli ne puščamo prižganih brez nadzora. Nikoli jih ne postavljamo v bližino gorljivih snovi, npr. lesenih oblog, pregrinjal, zaves ipd.
Picture
 • Pri kuhanju prižganega štedilnika nikoli ne puščajmo brez nadzora, saj se pregreta maščoba lahko vžge.
Picture
 • Javljalniki požara nas lahko pravočasno opozorijo na nevarnost.
 • Priporočljivo je, če imamo gasilnik s pomočjo katerega lahko tudi sami pogasimo manjši začetni požar.

Kaj storimo, ko v objektu zagori

 • Ostanemo mirni.
 • Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, odeja, pokrovka ipd.) ali z gasilnikom.
 • Pregrete maščobe in električnih naprav nikoli ne gasimo z vodo. Ogenj zadušimo s pokrovko ter izklopimo plin ali elektriko.
Picture
 • Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno.
 • O požaru takoj obvestimo Center za obveščanje oziroma gasilce na številko 112 in povemo:
  – kdo kliče,
  – kje gori,
  – kaj gori,
  – kakšen je obseg požara,
  – ali so ogroženi ljudje in živali.
Picture
 • Pričakamo gasilce in jih usmerimo h kraju požara.
 • Gasilcem vedno povemo resnične podatke o shranjenih vnetljivih in drugih nevarnih snoveh ter drugih značilnostih stavbe.
 • Iz visokih stavb se nikoli ne umikamo po zadimljenem stopnišču ali z dvigalom.
 • Če je evakuacijska pot blokirana ostanemo v prostoru in skušamo preprečiti dotok dima. Če v prostor kjer gori dovajamo kisik, se bo požar še bolj razplamtel.
 • Če je v prostoru veliko dima, si usta in nos pokrijemo z vlažnim robčkom ali krpo. Zadržujemo se pri tleh, saj je zrak tam čistejši.

Vir: URSZR