Prostovoljno gasilsko društvo Izola
Potres

Potres

Potres

Kaj storiti pred potresom
Poučimo se o tem, kako se zavarujemo pred njimi.
Pri roki imejmo žepno svetilko, baterijski radijski sprejemnik in osebne dokumente.
Vrednostni predmeti naj bodo shranjeni v trdnih in negorljivih kasetah.
Reševalna oprema in orodje ter pribor za prvo pomoč morajo biti dosegljivi ob vsakem času.Imeti moramo zalogo hrane.
Kaj storiti med potresom

Ohranimo mirno kri.
Če nas potres preseneti v poslopju, ostanimo v njem.
Iščimo zaščito pod masivnimi mizami, klopmi, med podboji vrat, na hodnikih se pritisnimo k notranjim stenam.Izogibajmo se steklenim površinam in zunanjim zidovom.
Ne uporabljajmo dvigal in stopnišč.
Ne prižigajmo vžigalic in ne uporabljajmo odprtega ognja.
Na prostem se oddaljimo od poslopji, električnih daljnovodov in drugih napeljav.
Kaj storiti po potresu

Če smo ostali nepoškodovani, priskočimo na pomoč tistim, ki so pomoči potrebni.
Če smo ujeti med ruševinami, ostanimo mirni, varčujmo svojo energijo in v enakomernih presledkih udarjajmo s kakšnim predmetom ob zid ali cevovodno napeljavo.
Občasno kličimo na pomoč, da nas reševalci lažje najdejo.
V stanovanju zaprimo ventile za plin in vodo ter izklopimo električno napetost.
Če je zgradba, v kateri prebivamo, poškodovana, takoj odnesimo morebitne nevarne snovi na za ta namen določeno mesto.
Če je potres tudi v gorah, se pri hoji izogibajte krušljivih sten in območij skalnih podorov.

Vir: URSZR