Prostovoljno gasilsko društvo Izola
Gasilski dom

Gasilski dom

Izolski gasilski dom je lociran na Brkinski 15 v Izoli, zraven športne dvorane. V gasilskem domu je soba za dihalno tehniko in potapljaško opremo,večnamenska dvorana, WC-ji, garderobna soba za osebno zaščitno opremo, manjša sejna soba ter garažni prostori, vse skupaj pa meri v tlorisu cca. 160 m2. Gasilski dom je bil zgrajen v 60-ih letih in je dokaj dotrajan oz. potreben temeljite prenove. Prostora za opravljanje gasilske službe ni dovolj. Problem pa predstavlja trenutna lokacija gasilskega doma. Dom je namreč lociran v območju strnjenega naselja, kjer imamo zelo otežen izvoz saj moramo zaradi ozke ulice izvažati v nasprotno stran enosmerne ulice. Prav tako ni možnosti širitve ali dograditve objektov.