Prostovoljno gasilsko društvo Izola
Prostovoljno gasilsko društvo Izola

Prostovoljno gasilsko društvo Izola

Gasilsko društvo Izola je bilo ustanovljeno leta 1926. Od ustanovitve je bilo zamenjanih
veliko lokacij, kjer je imelo društvo sedež. Sprva je bilo locirano ob prostorih Občinskega
ljudskega odbora kjer je bilo orodišče in soba za društvene prostore, prostori niso odgovarjali
ker je na opremi zaradi velike vlažnosti nastajala škoda. Ker je bila pobuda za adaptac
ijo

prostorov zavrnjena, je društvo nadaljevalo z iskanjem novih prostorov za delovanje društva.
Pobuda je bila, da se začasne prostore dodeli v skladišču bivšega toplovoda v bližini sedanje
gostinske šole a do realizacije ni prišlo. Tako se je leta 1959 društvo selilo v prostore na
Verdijevi ulici, katere so člani s prostovoljnim delom popravili in uredili za najnujnejše

potrebe. Društvo se je z leti širilo in prostori so kmalu postali premajhni in neprimerni za
hranjenje opreme ter druge društvene dejavnosti. Problem primernega gasilskega doma je
še vedno ostajal. Nov dom je bil udarniško zgrajen leta 1968 v Kraški ulici v neposredni
soseščini kasneje zgrajene športne dvorane. Leta 1996 ob 70. Obletnici društva je bila
otvoritev dozidave gasilskega doma, kjer so bile predstavljene na novo zgrajene garaže s
prostori kot jih uporabljamo danes.